نوروز
مهمونی
سبزی
آجیل
ماست و سالاد
سالاد
غذای اصلی
ماست
نان
میوه و سبزیجات
آجیل