درباره

فروشگاه
سبک زندگی سالم تعهدی است بلند مدت و تغذیه سالم یکی از عوامل موثر در آن است. بامیکا با بنا نهادن سنگ اولین تازه فروشی منطبق با استانداردهای بین المللی متعهد به ارائه محصولاتی متناسب با شیوه زندگی سالم شده است و در این راستا نیز از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. در سال ۹۱ به دلیل استقبال از محصولات شرکت برآن شدیم تا به ارائه خدمت در فروشگاه های بامیکا بپردازیم تا به این ترتیب خدمات خود را در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهیم و به سمت جایگاهی در ارائه محصولات تازه برویم که شایسته هر ایرانی است.